Lattiaeristeet

Lattiaeristeet on tarkoitettu maanvaraisten alapohjalaattojen eristämiseen pientaloissa ja teollisuus- tai liikerakennuksissa. Kosteissa käyttöolosuhteissa eli maakosketuksissa tulee aina käyttää mitoituksessa lambda U (λU) arvoja, joissa on huomioituna kosteuden eristävyyttä heikentävät vaikutukset RIL225-2023 ohjeiden mukaisesti.

Lattian eli alapohjan eristämistä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös rakennukseen valittu lämmitysmuoto. Lattialämmitys nostaa laatan lämpötilaa ja lisää lämpöhukkaa maaperään, jolloin eristeen paksuutta ja lujuutta tulee kasvattaa. Maanvaraisen alapohjan rakenneratkaisun suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon myös EPS-eristeen alhaisempi vesihöyrynvastus.

Erittäin hyvin eristetyssä alapohjassa (u-arvo 0,10) eristepaksuuden kasvattaminen lattialämmityksen vuoksi ei ole tarpeen. Tämän vuoksi rakennuksen alapohja kannattakin aina toteuttaa rakenteellisesti erittäin hyvin eristettynä eli ns. passiivirakentamisen tasoisena.

Styroplast-pro-LATTIA-esikatselu-v02.jpgUUTUUS Harmaa EPS 100 Pro Lattia

Kiristyvät vaatimukset ja rakenteellisen energiatehokkuuden höydyt niin energiankulutuksen laskemisessa kuin rakennusten hiilijalanjäljen pienentämisessä ovat luoneet tarvetta tehokkaammille alapohjan eristeille.

Styroplast EPS 100 Pro Lattian Lämmönjohtavuus kuivana (λDeclared) on 0,031 ja alapohjassa mitoituksessa käytettävä (λU) 0,034, jossa kosteuden heikentävät vaikutukset ovat huomioituna. Pro Lattian vedenimeytyminen on pieni, alle 3,0 tilavuusprosenttia, kun valkoisella EPS lattiaeristeellä se on 5 tilavuusprosenttia.

Nykyisen kehityksen huomioiden suosittelemme tänä päivänä maanvaraisiin alapohjiin valkoisen EPS-eristeen tilalle aina harmaata EPS 100 Pro Lattian, koska se on n. 20% tehokkaampi eristyskyvyltään ja näin hiilijalanjäljeltäänkin pienempi. 

PDF_file_icon.svg EPS 100 proLattia Tuotekortti.pdf

 

styroplast-lattia-pack.pngEPS 100, EPS 150 ja EPS 200 Lattia

Pientalorakentamiseen ja normaaliin asuinrakentamiseen sopivat Styroplast EPS 100 ja 150 -eristelevyt. Styroplast EPS 200 -eristelevyt sopivat lattioihin, joihin kohdistuu raskaampaa kuormitusta, kuten teollisuus- ja liikerakennuksissa sekä varastoissa. Finnfoam-konsernin valikoimasta löytyvä FL-200 on kustannuksiltaan vastaava kuin EPS 200 Lattia, mutta kaikilta ominaisuuksiltaan huomattavasti parempi. Suosittelemmekin FL-200 tai F-300..F-700 Finnfoam-eristeitä käytettäväksi kohteissa, joissa lämmöneristeeltä vaaditaan enemmän puristuslujuutta kuin 150 kPa.

Eristekerroksen paksuus matalaenergiataloissa on 250 mm (U-arvo 0,15) ja nollaenergiataloissa jopa 400 mm (U-arvo 0,09). Eristepaksuuden valinnalla saadaan halutun suuruinen lämmönvastus.

EPS-lämmöneristeiden tekniset ominaisuudet

Ominaisuus EPS 100 Pro Lattia EPS 60 Lattia EPS 100 Lattia EPS 150 Lattia EPS 200 Lattia
Lyhytaikainen
puristuslujuus (kPa)
> 100 > 60 > 100 > 150 > 200
Pitkäaikainen
puristuslujuus (kPa)
> 30 > 18 > 30 > 45 > 60
Vedenimeytyminen  < 3 < 5 < 5 < 5 < 5
Lämmönjohtavuus
kuivana (λDeclared)
0,031 0,039 0,036 0,035 0,033
Lämmönjohtavuus maanvaraisessa AP:ssa (λU) 0,034 0,046 0,042 0,041 0,039

 

Hankinta- ja toimitusehdot

Noudatamme kaikissa toimituksissamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT2000). Kyseiset hankinta- ja toimitusehdot löytyvät alta.

PDF_file_icon.svg RYHT2000.pdf

 

PRO-lattia

Kustannussäästö PRO-lattiaan käytettäessä on noin 17–18 % verrattuna perinteiseen lattia 100 ratkaisuun.

PDF_file_icon.svgStyroplast AP01 maanvarainen ap

Styroplast AP01 maanvarainen ap.dwg