Lattiaeristeet

Lattiaeristeet on tarkoitettu maanvaraisten alapohjalaattojen eristämiseen pientaloissa ja teollisuus- tai liikerakennuksissa.

Lattian eli alapohjan eristämistä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös rakennukseen valittu lämmitysmuoto. Lattialämmitys nostaa laatan lämpötilaa ja lisää lämpöhukkaa maaperään, jolloin eristeen paksuutta ja lujuutta tulee kasvattaa. Maanvaraisen alapohjan rakenneratkaisun suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon myös EPS-eristeen alhainen vesihöyrynvastus.

Passiivitasoon eristetyssä alapohjassa eristepaksuuden kasvattaminen lattialämmityksen vuoksi ei ole tarpeen. Tämän vuoksi rakennuksen alapohja kannattakin aina toteuttaa rakenteellisesti erittäin hyvin eristettynä eli ns. passiivirakentamisen tasoisena.

styroplast-lattia-pack.pngEPS 100, EPS 150 ja EPS 200 Lattia

Pientalorakentamiseen ja normaaliin asuinrakentamiseen sopivat Styroplast EPS 100 ja 150 -eristelevyt. Styroplast EPS 200 -eristelevyt sopivat lattioihin, joihin kohdistuu raskaampaa kuormitusta, kuten teollisuus- ja liikerakennuksissa sekä varastoissa. Finnfoam-konsernin valikoimasta löytyvä FF-XPS 200 LATTIA on kustannuksiltaan vastaava kuin EPS 200 Lattia, mutta kaikilta ominaisuuksiltaan huomattavasti parempi. Suosittelemmekin FF-XPS 200 LATTIA tai F-300..F-700 Finnfoam-eristeitä käytettäväksi kohteissa, joissa lämmöneristeeltä vaaditaan enemmän puristuslujuutta kuin 150 kPa.

Eristekerroksen paksuus matalaenergiataloissa on 250 mm (U-arvo 0,15) ja nollaenergiataloissa jopa 400 mm (U-arvo 0,09). Eristepaksuuden valinnalla saadaan halutun suuruinen lämmönvastus.

EPS-lämmöneristeiden tekniset ominaisuudet

Ominaisuus EPS 60 Lattia EPS 100 Lattia EPS 150 Lattia EPS 200 Lattia
Lyhytaikainen
puristuslujuus (kPa)
> 60 > 100 > 150 > 200
Pitkäaikainen
puristuslujuus (kPa)
> 18 > 30 > 45 > 60
Vedenimeytyminen  < 5 < 5 < 5 < 5
Lämmönjohtavuus
kuivana (λDeclared)
0,039 0,036 0,035 0,033

 

Hankinta- ja toimitusehdot

Noudatamme kaikissa toimituksissamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT2000). Kyseiset hankinta- ja toimitusehdot löytyvät alta.

PDF_file_icon.svg RYHT2000.pdf