Tietoa EPS-eristeistä

EPS-tuotteita on valmistettu Euroopassa jo yli 50 vuoden ajan ja Suomessakin yli 45 vuotta. Tuotteet valmistetaan tutkituista ja sertifioidusta raaka-aineesta. Seinissä ja katoissa EPS-eristeiden lämmöneristyskyky ei muutu ajan kuluessa vaan pysyy samana. Kosteissa käyttöolosuhteissa kuten maanvaraisessa alapohjassa ja routaeristeenä, tulee ottaa huomioon kosteuden heikentävä vaikutus tuotteiden todelliseen eristyskykyyn eli Lambda U-arvoon ( λU ).

Mitä EPS on?

EPS on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jota käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta laajasti rakennusteollisuudessa ja rakentamisessa. Lämmöneristeessä muoviraaka-aineen määrä on noin 2 - 5 % levyjen tilavuudesta. EPS-muovia käytetään myös pakkauksissa.

EPS-tuotteita voidaan kierrättää lähes 100 %:sti. Puhdasta EPS-jätettä, kuten pakkauksia ja ylijäämälevyjä, rouhitaan ja rouhetta käytetään uusien EPS-tuotteiden valmistuksessa.

Hyvä lämmöneristävyys ja vähäinen hiilijalanjälki

EPS-materiaalin hyvä lämmöneristävyys perustuu suljetussa solurakenteessa olevaan liikkumattomaan ilmaan. Materiaalin paisutuksessa käytetään ponneaineena ympäristölle haitatonta pentaania, joka korvautuu EPS-levyjen valmistusprosessin aikana ilmalla. Näin EPS-eristelevyissä ei ole terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai kaasuja.

Miksi EPS?

  • ei konvektiota eli ilmavirtauksia eristekerroksessa = muuttumaton lämmöneristävyys
  • ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyys
  • materiaalitehokas lämmöneristemateriaali (alhainen kuutiopaino)
  • ei johda vettä kapillaarisesti, mutta läpäisee hyvin vesihöyryä
  • lahoamaton ja homehtumaton
  • hyvä lämmöneristävyys
  • riittävä kuormituskestävyys
  • saatavana halutussa muodossa ja paksuudessa
  • helppo työstettävyys ja asennettavuus
  • materiaalina ei estä radiosignaalien kulkua